SLAA

SLAA

NIEUWS: SLAA-Bis!

NIEUWS: SLAA-Bis!

SLAA-Bis!

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het advies van de kunstraad bekrachtigd: de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) maakt vanaf 1 januari 2021 deel uit van de A-Bis, de Amsterdamse culturele basisinfrastructuur.

In de plannen voor de periode 2021-2024 was er voor het eerst een plek gecreëerd voor een literaire organisatie in de A-Bis, voorheen een discipline die niet zelfstandig vertegenwoordigd was. Tot ons grote genoegen is daar nu verandering in gekomen. De SLAA maakt voortaan samen met instituten als het Concertgebouw, het Holland Festival, Paradiso, de Meervaart, het Stedelijk Museum en de Nationale Opera deel uit van de A-Bis.

We zijn de kunstraad zeer erkentelijk voor de erkenning van het belang van literatuur voor de stad. Vanuit onze nieuwe positie kunnen wij een nog grotere bijdrage leveren. Wij hebben als organisatie niet alleen een culturele, maar ook een maatschappelijke missie en geloven dat literatuur bij uitstek geschikt is om mensen nader tot elkaar te brengen. Literatuur heeft een vitale functie als samenbinder, het vermogen de ene gemeenschap in contact te brengen met de andere, de ene mens met de andere mens. Juist in een tijd waarin polarisatie steeds verder toeneemt kan literatuur helpen muren te slechten. Alleen in literatuur kun je de ander niet alleen zien, zoals in film, maar ook zijn. ‘Verhalen zijn onze begeleiders,’ stelde de Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe, ‘zonder zijn we allemaal blind.’ De SLAA laat mensen elkaar zien langs de weg van de verhalen die ze vertellen.

“De Amsterdamse Kunstraad merkt op dat de SLAA als initiatiefnemer van de wijkprogramma’s Bijlmer Boekt! en Noorderwoord, goed geslaagd is in het vormgeven van de eigen missie. Deze programma’s trekken een gemêleerd, divers publiek,” schrijft de kunstraad in haar advies. “De SLAA maakt programma’s waar bezoekers nieuwe inzichten kunnen opdoen over wat literatuur is, in de breedste zin van het woord.”

Ook over de verkiezing van de nieuwe stadsdichter (medegefinancierd door Het Parool en De Kleine Komedie) is de kunstraad enthousiast. “De keuze voor Gershwin Bonevacia als huidige Stadsdichter vindt de kunstraad voorbeeld stellend en getuigen van een heldere artistieke visie.”

In het Kunstenplan 2021-2024 ligt de nadruk sterk op het bevorderen van inclusie en diversiteit, ambities die geheel parallel lopen aan de onze. Het zijn al jaren belangrijke thema’s voor de SLAA. Dat wordt door de kunstraad ook opgemerkt. Die prijst onder meer de meerstemmigheid van onze programma’s “mede door het bespreken van thematieken zoals gender, inclusie, diversiteit, migratie en een diversiteit aan betrokken denkers en schrijvers.” De SLAA vindt die thema’s niet belangrijk omdat de tijdgeest dat van ons vraagt, maar omdat we intrinsiek gemotiveerd zijn om diversiteit en inclusiviteit als norm te hanteren. De programma’s die we de afgelopen jaren maakten zijn daarvan de belangrijkste getuigen.

Dat we toetreden tot de A-Bis betekent dat de SLAA aan de vooravond staat van een grote transitie, misschien wel de grootste in het zevenendertigjarig bestaan. Aangezien we de enige organisatie in onze discipline zijn die deel uitmaakt van de A-Bis, verandert met de toetreding ook onze positie. “De kunstraad moedigt de SLAA aan zich een grotere coördinerende rol toe te eigenen als ketenverantwoordelijke in de literaire scene van Amsterdam, waarvan het speelveld van oudsher erg versnipperd is.” Van ons wordt verwacht dat we onze nieuwe positie optimaal benutten voor het “het faciliteren van de zichtbaarheid van literatuur in Amsterdam, door samenwerkingen te bestendigen met literaire en andere culturele organisaties in de stad.” Verder stelt de kunstraad: “Voor het aanleggen van een steeds breder vertakte literaire infrastructuur in de stad (…) zijn samenwerkingen met literaire en ook niet-literaire organisaties cruciaal op zowel zakelijk als artistiek niveau.”

Dat is een fikse opdracht, waar we ons niettemin de komende jaren met veel enthousiasme aan gaan wijden. De Amsterdammer, of die nu in Geuzenveld, Banne, Baarsjes of Bijlmer woont, heeft recht op een divers, inclusief en zo rijk mogelijk literair aanbod. Aan ons de taak die Amsterdammer de komende jaren nog beter te bedienen.

De SLAA dankt de kunstraad en de gemeente Amsterdam voor het in ons gestelde vertrouwen en bedankt tevens het Amsterdams Fonds voor de Kunsten dat ons al die jaren onderdak heeft geboden.