SLAA

SLAA

Lovende kritieken voor nieuwe Kundera

Lovende kritieken voor nieuwe Kundera

We hebben er twaalf jaar op moeten wachten, maar er is een nieuwe (korte) roman van Milan Kundera. Op 12 oktober gaan we dat vieren in De Balie. In de tussentijd beginnen de recensies in de grote kranten te verschijnen en die zijn unaniem positief, om niet te zeggen jubelend. Zowel de Volkskrant als NRC Handelsblad geven Het feest der onbeduidendheid vijf sterren dan wel ballen.

‘Een ode aan de ironie in zijn zuiverste vorm. […] De ogenschijnlijk associatieve verhaallijn is niet echt losjes en de manier waarop Kundera zijn thema’s terug laat komen is ijzersterk en doordacht.’ – NRC Handelsblad

Zowel de Volkskrant als Trouw noemen dit boek een ‘staalkaart’ van Kundera’s kunnen en opvattingen. De slotsom, zoals geformuleerd in het boek: ‘We moeten de onbeduidendheid niet alleen herkennen, we moeten van haar houden, van haar leren houden […] de kinderen die lachen… zonder te weten waarom, is dat niet mooi?’

Kundera Feest der Onbeduidendheid

Vertaling: Martin de Haan