SLAA

SLAA

Wie niet weg is, is gezien

Wie niet weg is, is gezien

2011-02-15 20:00:00

Wie niet weg is, is gezien. De tentoonstelling in het Joods Historisch Museum over Joods Nederland na 1945 geeft een uitvoerig beeld van de naoorlogse geschiedenis van de joden in Nederland. Hoewel volledigheid niet mogelijk is, wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijke museale ervaring. De joodse gemeenschap wordt in al haar verscheidenheid getoond, het persoonlijke en publieke
 (on-)geluk, de internationale invloeden en migratie komen aan bod, en ook het verschil in beeldvorming en perceptie ‘binnen’ de gemeenschap en daarbuiten. Waar schuurt het, wat maakt trots en wat is pijnlijk, welke thema’s zijn onderwerp van publiek debat – en waar wordt liefst in eigen kring over gepraat?

Wanda Reisel en Robert Vuijsje vertellen vanuit hun eigen ervaring over bijzondere gebeurtenissen in het joodse leven van na de oorlog tot heden. Wat is er in de afgelopen tijd voor hen veranderd, zowel in positieve als negatieve zin? Wanda Reisel publiceerde ondermeer de romans Een man een man (2000), Witte liefde (2004) en Plattegrond van een jeugd (2010). Robert Vuijsje won met zijn roman Alleen maar nette mensen (2009) de Gouden Uil Literatuurprijs. Na de lezingen gaat Hanneke Groenteman met de schrijvers in gesprek.

Voorafgaand aan deze avond is er vanaf 18.30 uur gelegenheid om de tentoonstelling Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945 te bezichtigen.