SLAA

SLAA

Ongewenste Goden?

Ongewenste Goden?

2006-03-13 20:00:00

Met Désanne van Brederode, Paul Cliteur, Ger Groot, Marcel ten Hooven en Theo de Wit.

De spanningen in immigratieland Nederland spitsen zich toe op de rol van religie in het openbare leven. Moslims zullen pas in Nederland integreren als hun godsdienst niet meer als een sta in de weg fungeert, vinden sommigen. De gematigde kritiek houdt in dat de islam in het Westen de waarden moet absorberen die de vrijheid van het individu waarborgen. Radicaler is het denkbeeld dat moslims die hier willen leven hun religie moeten opgeven. In het spoor van deze islamkritiek zijn ook het christendom en andere religies onder vuur komen te liggen als relicten uit onverlichte tijden.
In Atheologie – De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam schrijft de Franse filosoof Michel Onfray ‘God ademt nog’. Volgens Onfray moet de fictie van het geloof bestreden worden, dan pas ontstaat er een ‘metafysisch maagdelijk terrein’ waarin een volkomen nieuwe discipline het licht kan zien, de atheologie. In hoeverre zijn goden gewenst, in een tijd waarin religie de inzet is van een internationaal strijdtoneel.
Marcel ten Hooven leidt het thema ‘Ongewenste goden?’in, waarna Paul Cliteur de noodzaak van een neutrale staat bepleit, als er sprake is van een religieuze samenleving. Ger Groot is van mening dat religie en rede elkaar niet bijten. Religie zegt niet hoe het universum in elkaar steekt, maar brengt tot uitdrukking hoe mensen de wereld ervaren waarin zij leven. Marcel ten Hooven heeft een kort gesprek met Désanne van Brederode over religieus bewustzijn, gekoppeld aan filosofische vragen.
Theo de Wit gaat met de sprekers in discussie over deze zeer actuele, brandende kwesties.