SLAA

SLAA

José Eduardo Agualusa: De vrouwen van mijn vader

José Eduardo Agualusa: De vrouwen van mijn vader

2009-02-01 20:00:00

José Eduardo Agualusa is een veelzijdig auteur van romans, verhalen en poëzie. In 1960 kwam hij ter wereld in Angola, maar hij heeft zijn jeugd niet alleen in dat land, maar ook in Portugal en Brazilië doorgebracht. In 2007 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van een van zijn romans: De handelaar in verledens,die bekroond werd met de Independent Foreign Fiction Prize.
Onlangs verscheen van Agualusa’s hand De vrouwen van mijn vader. In deze roman staat Laurentina Manso centraal – een Mozambikaanse die in Lissabon woont. Zij krijgt op het sterfbed van haar moeder te horen dat ze geadopteerd is. Ze is de dochter van een in het kraambed overleden meisje en de Angolese zanger-muzikant Faustino Manso. Maar Laurentina is niet zijn enige kind: bij zijn dood liet Manso acht weduwen en achttien kinderen na, verspreid over verschillende steden en landen in Afrika. Laurentina reist naar Afrika om een documentaire te maken over de vader die ze nooit heeft gekend, en gaat tegelijkertijd op zoek naar de vrouwen in haar vaders leven. Daar komt ze tot een ingrijpende ontdekking, die haar leven overhoop gooit. De vrouwen van mijn vader is een even lichtvoetige als diepgravende roman over liefde en verlangen, en over een aantal bijzondere, onvergetelijke vrouwen.

Hans Maarten van den Brink heet José Eduardo Agualusa en zijn Nederlandse vertaler Harrie Lemmens welkom. Harrie Lemmens houdt een lezing over de stijl en werkwijze van Agualusa en noemt een aantal concrete vertaalkwesties. Vervolgens neemt Agualusa het woord over en vertelt over zijn werk en de totstandkoming daarvan. Hij zal zich daarbij concentreren op zijn nieuwst vertaalde roman De vrouwen van mijn vader. Hans Maarten van den Brink gaat met Agualusa in gesprek over zijn lezing, zijn werk, zijn schrijverschap en zijn laatste roman. De voertaal is Engels.