SLAA

SLAA

Franz Kafka: Het Proces

Franz Kafka: Het Proces

2010-10-13 20:00:00

De ambiance van grauweoverheidsgebouwen, bevolkt door bureauchefs en klerken die er een zeker behagenin scheppen hun cliënten met ondoorzichtige formaliteiten aan het lijntje tehouden, vormt de achtergrond van Kafka’s beroemdste roman Der Prozess(postuum gepubliceerd in 1925). De hoofdpersoon Josef K. wordt in staat vanbeschuldiging gesteld, komt na een aanvankelijke vorm van huisarrest weer opvrije voeten, maar dient zich op gezette tijden te komen ver antwoorden voor derechtbank. Waar die rechtbank gevestigd is, wie precies de rechters zijn, hoehij zich kan verdedigen, en – het allerbelangrijkste! – wat hem precies tenlaste wordt gelegd, blijft in nevelen gehuld.

Deze avond zal criminoloog Willem de Haan vanuit de context van deroman ontraadselen wat Josef K. misdaan kan hebben. Schrijvers die Kafkabewonderen gaan een krachtmeting met hem aan. Bart Koubaa en Mohana van deKroonenberg schrijven een verhaal over iemand die nergens aankomt, in degeest van Het slot. Jamal Ouariachi schrijft over GregorSamsa, vanuit het perspectief van een van zijn familieleden. Marja Pruis beschrijft eengedaanteverwisseling in een dier naar eigen keuze. De schrijvers lezen hunKafkaiaanse verhalen voor en geven een toelichting. Cor de Back presenteert de avond.