SLAA

SLAA

The Female Gaze with Lisa Taddeo

The Female Gaze with Lisa Taddeo

di 15 oktober 2019
20.00
De Nieuwe Liefde

Let op! Dit programma is in het Engels.
This program will be in English. See below for English text.

Vrouwelijke begeerte in de literatuur. Je zou denken: dat is al een hoop beschreven en besproken, toch? Misschien, maar nog nooit zo dicht op de huid als in het boek Drie Vrouwen door Amerikaanse schrijfster Lisa Taddeo. Zij volgde acht (!) jaar lang drie vrouwen op de voet, las al hun sms’jes, correspondentie, en kreeg zo een intiem zicht op het wel en wee van hun sekslevens. Lina, bijvoorbeeld, zit in een passieloos huwelijk en hunkert naar seks: haar man raakt haar nauwelijks aan. Ze begint een affaire die haar volledig verzwelgt. Sloane, een glamoureuze ondernemer, laat haar echtgenoot toekijken terwijl ze seks heeft met anderen. Voor wie doet ze dat? Maggie, een middelbare scholier in een klein gehucht in North Dakota, wordt verleid door haar leraar Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een rechtszaak volgt en niemand in het kleine stadje haar verhaal gelooft.

Wij nodigen op deze avond over de female gaze in de literatuur Lisa Taddeo uit te spreken over haar boek, waarvan de Nederlandse uitgave door Nijgh & Van Ditmar vóór de Amerikaanse versie in de rekken lag. Neem dus gerust je exemplaar van het boek mee, zodat ze het kan signeren!

Met o.a. Lisa Taddeo, Marja Pruis, Margriet van Heesch, Yaël van der Wouden en Daan Borrel.
Gepresenteerd door Sarah Meuleman.

Over Drie Vrouwen van Lisa Taddeo:

‘Een baanbrekend boek waarin vrouwelijke begeerte centraal staat.’ – Veronica Magazine

‘Een inzichtelijk, begeesterd en boeiend portret van drie hedendaagse Amerikaanse witte vrouwen en hun behoeftes.’ – NRC Handelsblad

Programma van De Nieuwe Liefde, Nijgh & Van Ditmar en SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam).

//

Female desire in literature, you would think: it has been talked about a lot, and discussed in many novels. True as that may be, it has never been described quite the same way as American writer Lisa Taddeo does in her book Three Women. She followed three women up close during eight years, reading all of their correspondence, texts, this way getting an intimate look at the ins and outs of their sex lives. Lina, for example, is stuck in a marriage devoid of passion and longs for sex: her husband barely touches her. She starts an affair which consumes her completely. Sloane, a glamorous entrepreneur, lets her husband watch her have sex with other men. But who does she do that for? Maggie, a high school student in a small town in North Dakota, is seduced by her English teacher. The consequences are enormous when a court case follows and no one in the town believes her story.

We invite Lisa Taddeo to join us this evening during which we talk about the female gaze in literature. The Dutch translation of Three Women, published by Nijgh & Van Ditmar, hit the shelves even before the American version, making it a world premiere. Please do take your copy of Three Women with you, the author will be signing!

With: Marja Pruis, Daan Borrel, Yaël van der Wouden and Margriet van Heesch
Presentation: Sarah Meuleman

About Three Women by Lisa Taddeo:

‘A ground-breaking book in which female desire is central.’ – Veronica Magazine

‘An insightful, enthusiastic and fascinating portrait of three contemporary, white American women and their needs.’ – NRC Handelsblad