SLAA

SLAA

Edward St Aubyn

Edward St Aubyn

2014-05-12 20:00:00

For English, see below.

Routebeschrijving: Neem de korte pont naar de Buiksloterweg, ga vanaf de pont rechtdoor, langs café De Pont en langs café Het Tolhuis tot u bij een flauwe bocht naar links komt, sla daar linksaf, de Tolhuisweg in. Aan uw rechterhand ziet u Open Coöp Pussy Galore, daar recht tegenover is een hek dat u toegang tot de Tolhuistuin verschaft. Loop de tuin in, sla rechtsaf en u bent bij het Tuinhuis.

Dankzij zijn weergaloze schrijfstijl weet Edward St Aubyn lezers van alle generaties mee te sleuren in de satire op zijn aristocratische upper-class bestaan. Maar bovenal weet hij de pijn te beschrijven die hiermee gepaard gaat. In zijn boeken vertelt hij over zijn leven, over het opgroeien in een disfunctioneel Brits upper-class gezin, over de dood van zijn ouders, alcoholisme, zijn drugsverslaving en zijn afkickproces, het huwelijk en ouderschap.

De romans van Edward St Aubyn behoren tot de meest opmerkelijke, elegante en hilarische boeken van onze tijd.
– The New York Times

In zijn nieuwe roman Met stomheid geslagen neemt St Aubyn de wereld van de literatuur zelf op de hak. Het verhaal concentreert zich op de perikelen rond de uitreiking van een belangrijke literaire prijs. We volgen de politicus die het juryvoorzitterschap enkel op zich neemt omdat hij denkt dat het goed is voor zijn carrière; de verschillende schrijvers en redacteuren die het bed delen met dezelfde veelbelovende schrijfster die hen regelmatig inruilt voor andere mannen; de tv-presentatrice die zich door de genomineerde romans heen worstelt en ondertussen aan haar eigen thriller schrijft; de literatuurwetenschapster die zich probeert te verzoenen met haar anorectische dochter; de schrijvende Indiase maharadja die ervan overtuigd is dat zijn meesterwerk de prijs gaat winnen: St Aubyn beschrijft het hele circus genadeloos.

Genoeg redenen voor Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam om hem op 12 mei uit te nodigen voor een programma in de fonkelnieuwe Tolhuistuin. Schrijver en journalist Joost de Vries zal Edward St Aubyn deze avond interviewen en vertaalster Nicolette Hoekmeijer spreekt over zijn werk en nieuwe boek.

In samenwerking met Uitgeverij Prometheus. De voertaal van dit programma is Engels.

Reserveren: klik hier.

Wil je alvast wat lezen uit of over de nieuwe roman Met Stomheid geslagen?
Klik hier voor een voorpublicatie of hier voor een mooie en informatieve recensie van The Atlantic.

EdwardSt Aubyn cTimothy Allen

Directions: From Amsterdam Central Station, take the ferry to Buiksloterweg, when getting of walk straight ahead, past Café De Pont and past Café Het Tolhuis, until you reach a gentle curve in the road to the left. Go directly left onto the Tolhuisweg. At your right you will see Open Coöp Pussy Galore, opposite them is a fence that marks the edge of the Tolhuistuin. Enter the garden, make a right and you have reached the Tuinhuis.

Through his unrivalled writing, Edward St Aubyn immerses readers of all generations in satire upon an aristocratic upper class life. Above all, however, he knows how to portray the pain that is paired with such a life. In his books he speaks of his own life, his coming of age within a dysfunctional British upper class household, his parents’ death, alcoholism, his drug addiction and recovery, marriage and parenthood.

Edward St Aubyn’s novels are among ’the most perceptive, elegantly written and hilarious novels of our era.’
The New York Times

In his latest novel, Lost for Words, St Aubyn mocks the literary world. The story concentrates upon the vicissitudes surrounding the acknowledgement of an important literary award. The reader follows the politician who only accepts the jury presidency because he believes it will benefit his career; the various writers and editors who all sleep with the same promising female writer, who regularly trades them in for new suitors; the TV presenter who struggles to read the nominated titles while writing a thriller; the literary scholar who attempts to reconcile with her anorectic daughter; and the writing Indian maharadja who believes his masterpiece will win the award: St Aubyn describes the whole charade without mercy.

This is reason enough for SLAA (Amsterdam Foundation for Literary Activities) to invite Edward St Aubyn as their guest in the brand new Tolhuistuin. Writer and journalist Joost de Vries will interview St Aubyn, translator Nicolette Hoekmeijer will talk about St Aubyn’s work and latest novel.

This program is a cooperation with Uitgeverij Prometheus.

For tickets, click here.

Care to read more? Click here for an informative review of Lost for Words in The Atlantic.