SLAA

SLAA

De economie van de lust

De economie van de lust

2006-03-20 20:00:00

Er is al geruime tijd een hoofddoeken-debat gaande, waarbij de volgende vragen gesteld kunnen worden: Hoe vrij is een (moslim)vrouw in het westen om te bepalen wat zij draagt? Welke rol spelen religie, cultuur, familie en werk in deze kwestie? Hoe verhoudt het ‘christelijke westen’ zich tot de seksuele exploitatie van het vrouwenlichaam, dat behalve in kleding, reclame en film steeds navranter naar voren treedt in vrouwenhandel en kindermisbruik van de alsmaar groeiende internationale seks- en porno-industrie? Is schroom bij het verbieden van hoofddoeken en burqa’s vanuit dit gezichtspunt niet gepast? Vragen die in ‘De economie van de lust’ gesteld worden.
Athalaya Brenner onderzoekt in hoeverre de monetheïstische godsdiensten – islam, christendom, jodendom – vrouwvijandig zijn. Verschillen zij daarin van elkaar? Abdulwahid van Bommel vertelt over de positie en de beeldvorming van de vrouw, in het licht van de islam. Mohammed Benzakour komt met zijn persoonlijke visie op de ‘economie van de lust’. Yasmine Allas vertelt in een kort gesprek met Joke Hermsen, hoe belangrijk het voor haar – als schrijver – is om zich in het moslim-debat te mengen. Na de lezingen gaan de sprekers met elkaar in discussie onder leiding van Joke Hermsen.