SLAA

SLAA

De beste boeken

De beste boeken

2006-11-21 20:00:00

Dante, Plato en Shakespeare hebben over belangstelling niet te klagen. Hun werk verschijnt in mooie edities en wordt gelezen. Hoe staat het ervoor met de Nederlandse klassieken? Literaire hoogtepunten uit ons taalgebied worden, tot genoegen van velen, aan de vergetelheid ontrukt door de prachtige uitgaven in De Deltareeks. De indrukwekkende lijst van titels wordt binnenkort aangevuld met J.H.Leopold. Verzamelde gedichten, bezorgd door Dick van Vliet. Wie kent niet de beroemde dichtregels:

Om mijn oud woonhuis peppels staan
‘mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
een smalle laan
van natte blaren, het vallen komt.

Van het gedicht Cheops staat de titel in ons collectieve geheugen gegrift, voor de liefhebbers is het hele gedicht nu in het Verzameld Werk te lezen.  Vlak voor de donkere dagen voor kerstmis worden op deze avond literaire hoogtepunten naar voren gehaald. Dick van Vliet vertelt over zijn fascinatie voor Leopolds werk en bespreekt zijn favoriete Leopold-gedicht. Jan Fontijn getuigt van zijn bewondering voor Frederik van Eedens Van de koele meren des doods, waarna Carel Alphenaar met Guy Clemens  een scène uit Lucifer van Joost van den Vondel op de planken zet en de kwaliteiten Van den Vondel als toneelschrijver schetst. Floortje Zwigtman herleest Van den Vos Reynaerde en schetst een actueel beeld van Reintje de Vos.Ted van Lieshout vraagt zich af wat de betekenis vandaag de dag is van Kleine Gedigten voor Kinderen van Hieronijmus van Alphen en Marita Mathijsen gaat in op het bijzondere karakter van Hildebrands Camera Obscura. De sprekers lezen uit elk boek een treffend fragment / gedicht voor. Tussen de voordrachten door zingt Nico van der Meel liederen uit Het Antwerps Liedboek, muzikaal begeleid door Louis Peter Grijp. De presentatie is in handen van uitgever Mark Pieters.