SLAA

SLAA

Current Literary Affairs: Maurice Ruffin (USA) & Dean Bowen (Netherlands)

Dean Bowen, Maurice Carlos Ruffin

Current Literary Affairs: Maurice Ruffin (USA) & Dean Bowen (Netherlands)

Dean Bowen, Maurice Carlos Ruffin

 

Scroll down for English

Hoe tast gentrificatie de ziel van een stad aan? Hoe strekt racisme zich als een rhizoom uit over de hele wereld? En wat is het belang van joy in de literatuur, wanneer de wereld vol is van sorrow? In de vierde aflevering van Current Literary Affairs gaat Gülden Ilmaz hierover in gesprek met Maurice Carlos Ruffin uit New Orleans en Dean Bowen uit Rotterdam.

Maurice Carlos Ruffin is auteur van de verhalenbundel The Ones Who Don’t Say They Love You (2021), die Editor’s Choice was van de New York Times en genomineerd werd voor de Ernest J. Gaines Award for Literary Excellence en de Story Prize. Zijn eerste boek, We Cast a Shadow (2019) werd genomineerd voor verschillende prijzen, waaronder de PEN/Faulkner Award. Maurice Ruffin is geboren en getogen in New Orleans en doceert Creative Writing aan de Louisiana State University. In 2022 is Ruffin de Grand Marshal van de Mardi Gras Krewe of House Floats.

Dean Bowen (1984) is dichter en performer. Met zijn debuutbundel Bokman (2018) werd hij genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. Hij publiceerde eerder gedichten bij online platforms SampleKanon en Hard//hoofd en in tijdschriften als nY en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Bowen won de eerste Van Dale SPOKEN Award in de categorie ‘Poëzie’. In 2020 publiceerde hij Ik vond geen spoken in Achtmaal. In 2019 en 2020 was hij stadsdichter van Rotterdam.

Current Literary Affairs is een podcast over de actualiteit door de lens van de literatuur, waarin we in gesprek gaan met schrijvers van over de hele wereld. Hoe beïnvloedt de politieke situatie in hun land hun leven en werk? Waarom moeten we het écht over hebben? Urgente gesprekken over angst en hoop, woede en trots, het persoonlijke en het politieke, boeken en kunst.

Current Literary Affairs is een productie van SLAA en Read My World. Deze podcast is tot stand gekomen mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en Productiehuis Noord, het mediakanaal van Verdedig Noord.

*

Presentatie: Gülden Ilmaz
Redactie podcast: Maya Shamir
Audioproductie: Kerem Özilhan
Omslagillustratie: Astrid Martirossian
Foto Dean: Rianne Zijderveld

—ENGLISH—

How does gentrification damage the soul of a city? How does racism spread like a rhizome across the world? What is the importance of joy in literature, when the world is so full of sorrow?  In the fourth episode of Current Literary Affairs Gülden Ilmaz discusses these topics with writer Maurice Carlos Ruffin from New Orleans and poet Dean Bowen from Rotterdam.

Maurice Carlos Ruffin is author of the short story collection The Ones Who Don’t Say They Love You (2021), which was Editor’s Choice of the New York Times and was nominated for the Ernest J. Gaines Award for Literary Excellence and the Story Prize. His first novel, We cast a Shadow (2019) was nominated for several awards, among which the PEN/Faulkner Award. Maurice Ruffin was born and raised in New Orleans and teaches Creative Writing at the Louisiana State University. In 2022 Ruffin is the Grand Marshal of the Mardi Gras Krewe of House Floats.

Dean Bowen (1984) is poet and performer. His debut collection of poetry called Bokman (2018) was nominated for the C. Buddingh’-prijs. He has published poems on online platforms SampleKanon and Hard//hoofd as well as in magazines like nY and Kunsttijdschrift Vlaanderen. Bowen won the first Van Dale SPOKEN Award in the category ‘Poetry’. In 2020 he published Ik vond geen spoken in Achtmaal.

Current Literary Affairs is a podcast about current events through the lens of literature, in which we engage in conversation with writers from all over the world. How do the political circumstances in their country of residence influence their life and work? What are the topics we really should be talking about? CLA brings urgent conversation about fear and hope, outrage and pride, personal and political topics, books and art.

Current Literary Affairs is a podcast by SLAA and Read My World. This podcast was realized thanks to Prins Bernhard Cultuurfonds and Productiehuis Noord, the media channel of ‘Verdedig Noord’.