SLAA

SLAA

Writers in Residence

Writers in Residence

Het project Writers in Residence is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds en biedt buitenlandse schrijvers van literaire fictie, non-fictie en poëzie gedurende twee à drie maanden een verblijf- en werkplaats in het historische en culturele hart van Amsterdam. De Writer’s Residency is gevestigd aan het Spui, boven Athenaeum Boekhandel. Vanuit hier heeft de schrijver gemakkelijk toegang tot het literaire leven van de hoofdstad.

Zo biedt het programma schrijvers niet alleen een inspirerende werkplek, maar wordt het schrijvers makkelijker gemaakt hun Nederlandse netwerk uit te breiden en hun werk hier te promoten, door bijvoorbeeld het geven van lezingen en het publiceren in lokale media.

Dit jaar verbleven Etienne van Heerden (Zuid-Afrika), Bernice Chauly (Maleisië), Ronelda S. Kamfer (Zuid-Afrika) en Yves Petry al in het schrijvershuis aan het Spui. Petry vertelt: