SLAA

SLAA

Stadsgedicht: Japanse duizendknoop

Anna Enquist

Stadsgedicht: Japanse duizendknoop

Anna Enquist

Japanse duizendknoop

Getuchtigd en beknot in siertuin
en plantsoen; mismaakt, gemarteld
door de hovenier van dienst. Vlucht
is een vuile droom. Handlangers
van de vrijheid: vogels, wind.

Hij vestigt zich op allerarmste grond,
landjes met olievlekken waar geen kind
meer speelt, besmette waterlopen,
vuilnisbelt. Vernietig hem met vuur
en hij verschijnt als eerste uit de as.

Laat hem daar staan. Zijn stengels
reiken naar het blauw, sluier van witte
bloesem overdekt met trots wat vies
en overtollig was. Begroet de indringer,
de vreemdeling in groene jas.

Dit gedicht schreef Stadsdichter Anna Enquist naar aanleiding van de vluchtelingenstroom. Het verscheen op 2 november 2015 in Het Parool.