SLAA

SLAA

Stadsgedicht: kleine mensen

F. Starik

Stadsgedicht: kleine mensen

F. Starik

Kleine mensen

Kleine mensen, zong Randy Newman
ergens halverwege zijn carrière, hebben
geen reden om te leven. Met hun kleine
handjes en hun miezerige voetjes, mensjes

die te kort geschapen zijn. Ik herinner me
de grote mensen die daar verontwaardigd
over deden, dat die man dat zong, want
kleine mensen hebben ook recht op leven

zeiden ze, stijf van lijf en leden. Niemand,
toen niet, nu niet, stond er ooit bij stil
dat klein zijn juist heel handig, zelfs

comfortabel kan wezen: kleine mensen
wonen in hogere huizen, rijden in grotere
auto’s, zijn zo klaar wanneer men bukken wil.

F. Starik