SLAA

SLAA

Stadsgedicht: Lang geleden

Stadsgedicht: Lang geleden

Lang geleden

Ik ben als opstand geboren.
Vertel iedereen in verzet te komen behalve mezelf.
Want hoe kun je vechten tegen leegte?

Toch zal overgave nooit de overwinning zijn,
want ik ben de reïncarnatie van Tula,
jaren opgesloten in mijn menselijke gedaante.

Al oogt het kalm woedt er diep vanbinnen een strijd.
Weiger mijn dromen te categoriseren, mijn wil te koppelen
aan alles in een kader. Ik ben liever kadervrij.

Het gaat nog steeds om de juiste balans tussen
ruimte en tijd. Niet langer gebonden,
maar ook vrij in het brein.

Nog steeds drager van de boodschap,
verhalen vertellend over ver voor dat ze ons dwongen
op de boot te stappen.

Nog steeds afstand nemend van de valse goden
en de testamenten die wij hun hebben
toegekend.

Overgave zal nooit de overwinning zijn.
Ik ben liever confrontatie. Sta mij bij.
Ik ben liever demonstratie.