SLAA

SLAA

Wijsgeren: Luc Ferry

Wijsgeren: Luc Ferry

2007-12-11 20:00:00

Met: Luc Ferry en Pieter Pekelharing (gesprek) I.s.m. Maison Descartes en Uitgeverij De Arbeiderspers

De Franse filosoof en oud-minister Luc Ferry is te gast in de serie Wijsgeren, waarin hedendaagse denkers zich uitspreken over filosofie, kunst en maatschappij.

In zijn recente boek Beginnen met filosofie. Met andere ogen kijken naar je leven (2007, vertaling Peter Klinkenberg) richt Ferry zich direct tot de lezer. Met zevenmijlslaarzen wandelt Ferry van de stoïcijnen in de Griekse oudheid via het christendom uit de middeleeuwen en het humanisme van de moderne tijd naar postmoderne en hedendaagse wijsgeren. In een interview verklaart hij zijn opzet: “ik wil juist de eeuwenoude vraag naar de zin van het leven opnieuw beantwoorden. De klassieke zingevingsvraag en het heilsprobleem koppel ik aan elkaar door te benadrukken dat alleen liefde zin geeft aan het leven. In mijn boek vervang ik het christendom door een niet-metafysisch humanisme, dat ik de ‘wijsheid van de liefde’ heb gedoopt. Want we leven in een sentimenteel tijdvak waarin affectie de overhand heeft gekregen. Misschien moeten we minder hopen op een goede afloop en gewoonweg meer liefhebben.”

Volgens Ferry zouden we meer offers moeten brengen, niet om verkeerde redenen als Volk, Vaderland en Kerk. Een mens is nu eenmaal meer dan zichzelf en dat moeten we niet willen ontkennen. Onze meerwaarde berust juist in het feit dat wij onszelf in dienst kunnen stellen van andere waarden waarmee we er inhoud aan geven. Zin heeft een mensenleven pas, als het zichzelf overstijgt in toewijding. Mensenliefde is de enige transcendente waarde die het offer – mits gebracht in volstrekte vrijheid! – kan rechtvaardigen.

Luc Ferry geeft in de serie Wijsgeren een lezing over Beginnen met filosofie, waarna Pieter Pekelharing met hem in gesprek gaat. De voertaal is Engels.