SLAA

SLAA

Vertaalslag

Vertaalslag

vr 18 april 2014

Met: Tsead Bruinja, Miek Zwamborn, Jelle Noorman en Onno Kosters. 
Presentatie: Jasper Henderson.

Vertaalslag is de avond waarop elk jaar de Vertaalengel en Vertaalduivel door de VvL worden uitgereikt. De Engel en Duivel worden toegekend aan personen of instanties die zich respectievelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vertaalvak dan wel hiertoe in de gelegenheid waren, maar dit hebben nagelaten. Ter gelegenheid van de uitreikingen wordt elk jaar door de Werkgroep Literair Vertalers en SLAA een literair programma georganiseerd dat doorgaans een bepaald thema uit het vertaalvak verkent. Dit jaar is de insteek de vertaler als auteur.

Volgens de auteurswet is de literair vertaler een auteur. De schrijver schept, de vertaler herschept, en beider werk verdient wettelijke bescherming. Maar wordt de gelijkaardigheid van hun werk ook zo ervaren door mensen die op beide gebieden actief zijn? Hoe verhoudt schrijven zich voor hen tot vertalen? Hoe is het voor een dichter om zichzelf tegen te komen bij het vertalen van zijn eigen werk? Samuel Beckett kunnen we het niet meer vragen, maar Tsead Bruinja wel. En over Beckett gesproken: is het winnen van de Filter Vertaalprijs wezenlijk anders dan het winnen van de Turing Gedichtenwedstrijd? Of is die vertaalslag snel gemaakt? Onno Kosters weet het. Op 3 maart krijgen we definitief antwoord op deze en vele andere vragen.