SLAA

SLAA

Ugly Poets

Ugly Poets

2008-02-01 20:00:00

Met: Erik Bindervoet, Paul van Capelleveen, Robbert Jan Henkes, Tjitske Jansen, K. Schippers, Diana Ozon en Victor Schiferli

“Gij ugly dichter! Enige jaren geleden heeft u zich aangesloten bij een geheim genootschap, misschien (vrijwel zeker!) zonder het te beseffen of er zelfs maar erg in te hebben, zo geheim is het. Wij hebben het natuurlijk over het illustere gezelschap der Ugly Poëten. Ugly dat = goed, sterk, strak, geen flauwekul. De poëzie voorbij. Poëzie die zich niet voordoet als poëzie maar als… Ja, als wat eigenlijk?
Nu, na elf jaar en elf weken is de tijd gekomen, om exact op de dag na gedichtendag, 1 februari 2008, de balans op te maken: Ugly Poëzie, waarheen, waartoe, waarvoor, waarom. Is het nog steeds een zinvolle stroming? Of moet onze beweging een nog radicalere richting in slaan? Die vragen werpen wij in uw midden op, in alle ernst, met als centrale vraag: wat is een ugly gedicht en hoe doe je dat? En als tweede centrale vraag: ben ik wel ugly genoeg en is dat erg? Hoe dan ook achten wij de tijd gekomen voor u om uit de kast te komen als Ugly Dichter en te laten zien waarom u dat predicaat verdient of afwijst. In elk geval zullen wij ons best doen uw inlijving in de rangen der Ugly Poëten met zoveel mogelijk waar te maken. Meer van dat!”
Alzo spaken Erik Bindervoet en Robbert Jan Henkes. Luister naar de optredens van  Paul van Capelleveen, Tjitske Jansen, K. Schippers, Diana Ozon en Victor Schiferli, die door beide heren duchtig aan de tand gevoeld worden over hun ugly dichterschap, waar Erik Bindervoet zelf een illustratie van geeft met zijn nieuwe bundel Voor altijd voor het eerst (2008). Tussen de bedrijven door brengen Coen Bardelmeijer en Jan Obbeek de in het Nederlands vertaalde Dylan songs (Henkes en Bindervoet) muzikaal tot leven.
Bent u ook een Ugly Poet? Dat kunt u aan het eind van de avond demonsteren met een voordracht van uw gedichten achter de open microfoon. Ugly Poets aller landen, verenigt u!