SLAA

SLAA

Scheppingsverhaal: Marcel Möring

Scheppingsverhaal: Marcel Möring

2006-12-18 20:00:00

Bijna tien jaar na In Babylon, de veelgeprezen laatste roman van Marcel Möring, is DIS verschenen, een vuistdikke roman over de tragiek van de geschiedenis. Een boek waar jarenlange arbeid aan vooraf is gegaan. Waar, en op welke manier, ontstaan Mörings scheppingen? In een interview wordt een sober ingerichte werkkamer beschreven: ‘Het had evengoed een wachtkamer kunnen zijn. In het midden staat een groot, wit bureau met een designcomputer, waarvan het beeldscherm ongewoon groot is. Op de schouw erachter staan enkele boeken: Dante-vertalingen, de Bijbel, een boek over de filmer Tarkovski. Opmerkelijk is dat persoonlijke dingen in de kamer vrijwel ontbreken. “Ik wil mij alleen op het schrijven richten”. Het enige dat aan de muur hangt is een gedicht van zijn hand, een kaart van Assen en het schema van de hel. Die laatste twee heeft hij nodig voor het schrijven van zijn nieuwe boek.’ (In: Bunker Hill, 23/24).
Marcel Möring verhuisde rond zijn twaalfde naar Assen, waar hij door de stilte slecht kon slapen en zijn eerste gedicht ‘Nacht’ schreef. Vanaf dat moment besloot hij dichter te worden. Een besluit dat uitmondde in het oeuvre dat wij nu van hem kennen: de romans Mendels erfenis (1991), Het grote verlangen (1992) en de novellen Bederf is de weg van alle vlees (1995) en Modelvliegen (2000).
Op deze avond vertelt Marcel Möring over zijn scheppingsverhaal: hoe komt zijn oeuvre tot stand, welke thematiek keert steeds terug, hoe ziet zijn dagritme eruit? Annemiek Neefjes (publicist NRC en De Standaard) gaat vervolgens met Möring in gesprek over zijn nieuwe roman en het ambacht van de schrijver.
Zie voor meer informatie www.marcelmoring.com