SLAA

SLAA

Meer dan woorden: dichttaal en beeldtaal

Meer dan woorden: dichttaal en beeldtaal

2006-01-27 20:00:00

Op de Landelijke Poëziedag Amsterdam , ‘Meer dan woorden: dichttaal & beeldtaal’, komen poëzie en beeldende kunst samen in prikkelende voordrachten.
Margot Dijkgraaf opent de avond met informatie over de tentoonstellingen van Henri Cartier-Bresson (1908-2004). Bresson behoort tot een van de belangrijkste en invloedrijkste fotografen van de vorige eeuw. Om die reden is zijn fotografisch en beeldend werk momenteel te bewonderen bij Maison Descartes (www.maisondescartes.nl) en in Foam (www.foam.nl).
De dichters Anneke Brassinga, Erik Lindner, K. Michel en Henk van der Waal kozen een foto van Cartier-Bresson als inspiratiebron voor een nieuw gedicht. Zij lichten hun keuze toe en lezen hun gedicht voor.
Al heel lang zijn er dichters die woord en beeld op elkaar in laten spelen. Wim Brands geeft daar in zijn inleiding voorbeelden van en illustreert dit met zijn beeldgedicht In de metro (1997, tekeningen van Toine Moerbeek).
Maria Barnas presenteert  haar samenspel van dicht- en beeldtaal met nieuw eigen werk. Hans Kloos laat zien hoe tekst en beeld elkaar beïnvloeden in het stripverhaal Retour (2004, tekeningen Witte Wartena) en hoe zijn dichterlijke experimenten op internet hem bevallen. De dichter Tsead Bruinja en beeldend kunstenaar Ramon Verberne vertellen over Snavel, hun e-dialoog in woord en beeld.
Onderga bovendien twee spectaculaire poëzie performances.Titi Zaadnoordijk staat op de planken met haar nieuwe poëzieshow ‘Klein karbonkel en het Feestbeest’, in een decor van kleurrijke dierfiguren. Poetry in Motion-Unplugged brengt een akoestisch optreden van gedichten van en door Mark Boog.
Margot Dijkgraaf heeft de presentatie in handen van de Landelijke Poëziedag Amsterdam ‘Meer dan woorden: beeldtaal & dichttaal’. Alle voordachten worden geïllustreerd  door beeldmateriaal.
In de foyer van De Balie is de expositie ‘Dichter aan het IJ’ te zien. Twaalf dichters schreven nieuw werk, geïnspireerd op een gedicht van Paul van Ostayen. Even zoveel ontwerpers gaven vorm aan
deze gedichten.
Dit poëzieprogramma is onderdeel van het literaire festival Weerwoord.