SLAA

SLAA

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

2007-03-14 20:00:00

Humor, ironie en satire zijn dit jaar de ingrediënten van Boekenweek 2007 ‘Lof der Zotheid’.
Erasmus zette in zijn lofzang op de dwaasheid de lezer voordurend op het verkeerde been.
Moet de lezer in Erasmus’ Lof der Zotheid (1512) de uitspraken van de dwaasheid over van alles en nog wat – inclusief de kerk en haar dienaren – serieus nemen of is alles ironie?
Op deze avond bezingen schrijvers en columnisten de dwaasheid, aan de hand van een voorval uit het privé of het open domein, al dan niet met een gelukkige afloop. Kan het hooggeëerd publiek misschien nog iets opsteken van deze lofzangen op de dwaasheid?
Barber van de Pol geeft uitleg over het satirische meesterwerk van Erasmus en introduceert de lofzingende redenaars bij het publiek: Frits Abrahams, Kees ’t Hart, Atte Jongstra, Nicolaas Matsier, Jan Mulder, Wanda Reisel en Rob Schouten (o.v.). In deze reeks lofzangen op de dwaasheid zal de lachlust ongetwijfeld de boventoon voeren.