SLAA

SLAA

Het milde systeem

Het milde systeem

0

Hotel van Hassel: Een avond over het werk van Frans Kusters
Met: Thomas Verbogt, Wim Brands, Sanneke van Hassel, Anthon Fasel, Margijn Bosch, Tonnus Oosterhoff en Willem Claassen

Eind november verscheen Het eerste licht boven de stad, een boek met herinneringen van Thomas Verbogt aan zijn vriend Frans Kusters (1949-2012). Hotel van Hassel brengt 29 januari een eerbetoon aan deze schrijver, die naast jarenlang voorzitter van de Schrijversvereniging van De Bezige Bij en docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid in Nijmegen te zijn geweest een klein maar veelomvattend oeuvre schreef van voornamelijk korte verhalen. Zijn werk is een schitterende mengeling; het is nu eens weemoedig van toon, dan weer doortrokken van de absurditeit van het alledaagse. Er zijn sporen van Borges en Kafka in te vinden, maar even goed landt de zangeres Madonna er op een Hongaarse bruiloft om een lied over Evita Perón te zingen en worden de dagvoorzitters Mireille Nestelblom (38) en Cees van Winkelsteegh op onvergetelijke wijze aan u voorgesteld.

Schrijvers en bewonderaars van Frans Kusters maken samen een avond en stellen zijn werk aan u voor. Wim Brands spreekt met Thomas Verbogt. Verder hoort u: Willem Claassen, Anthon Fasel, Sanneke van Hassel, Tonnus Oosterhoff en actrice Margijn Bosch.

‘Mijn moeder las ons voor uit De reis naar Brabant en ik wist onmiddellijk: hier treed ik het koninkrijk der literatuur binnen. Met bewondering merkte ik de fijnzinnigheid en subtiliteit van het taalgebruik op. Bijna meer nog was ik onder de indruk van het levensgevoel dat uit zijn verhalen sprak: van de menselijke soort is eigenlijk weinig goeds te verwachten en toch is er telkens weer zo’n wonderbaarlijk moment dat voor even de dingen op hun plaats lijken te vallen waardoor het leven zo iets bijzonders is. Frans weet die momenten feilloos te vangen in zijn taal, uit de ijdelheid van mensen en dingen, uit onwetenheid en onwaarachtigheid, uit de opsmuk en het onvermogen puurt hij in bijna elk verhaal, kortstondig maar toch waargenomen, het kleine wonder van de sprank genie, de sprank waarachtig leven die ons aandrijft.’
– Henk Pröpper