SLAA

SLAA

Germaine Greer – de vrouw van Shakespeare

Germaine Greer – de vrouw van Shakespeare

2008-01-15 20:00:00

Met: Germaine Greer en Kristien Hemmerechts (gesprek)
I.s.m. Uitgeverij Meulenhoff

Over Shakespeare is ongelooflijk veel geschreven. Onderzoekers hebben alle details van het werk en het leven van de grootste toneelschrijver aller tijden uitgeplozen. Maar over Ann Shakespeare is weinig bekend. Dat haar naam niet in zijn testament voorkwam, werd als bewijs gezien dat ze een misstap was waarvan Shakespeare zich van wilde distantiëren.
Veel van Shakespeares stukken gaan over het vinden van de ware liefde. Had Shakespare zo’n slecht huwelijk als de onderzoekers altijd beweren?
In De vrouw van Shakespeare (januari 2008) plaatst Germaine Greer het huwelijk van Shakespeare in een sociale context. “Iedereen die met de westerse cultuur vertrouwd is, moet zich vroeg of laat wel de vraag stellen: Waarom zou een vrouw in hemelsnaam een echtgenote willen worden?” Volgens Greer heeft de geschiedenis eeuwen lang vooral oog gehad voor de prestaties van mannen. Hun echtgenotes zijn in het beste geval buiten beeld gebleven. Maar dikwijls zijn ze afgeschilderd als hellevegen of zeurkousen, die hun man het leven probeerden zuur te maken en hem belemmerden bij zijn werk.
Kristien Hemmerechts leidt de avond in, waarna Germaine Greer een lezing geeft over de ontstaansgeschiedenis van haar boek. Na de lezing gaat Kristien Hemmerechts met Greer in gesprek. De voertaal is Engels.

Germaine Greer werd wereldberoemd met De vrouw als eunuch. Ook haar andere boeken, o.a. Vrouwenwerk, Het lot van de vrouw, Bent u nog feministisch en De jongen, werden internationale bestsellers.