SLAA

SLAA

Gekte en literatuur

Gekte en literatuur

2011-06-14 20:00:00

We leven in een tijd waarin steeds meer ‘aandoeningen’ ontdekt worden. Er worden sneller etiketten geplakt op  symptomen van gedrag. Deze etiketten lijken taboedoorbrekend, maar in onze samenleving,  geënt op snelle economie en productiviteit, blijft er weinig ruimte voor alles wat  enigszins afwijkt van de normale gedragsnorm.

De literatuur kent van oudsher wel ruimte voor het doorbreken van taboes. Schrijvers  kunnen in de literatuur via hun personages gedragstaboes opvoeren en gebruiken deze  ruimte om grenzen van het menselijk gedrag te onderzoeken. Ook vormen het afwijken van de  norm en gek gedrag een haast cruciaal onderdeel van het kunstenaarschap in het algemeen. Maar de vraag is waar die ‘gekte’ dan uit bestaat en of dat inmiddels niet ook een  standaard gegeven is geworden voor het gedrag van de kunstenaar? Gekte is uiteindelijk  een verziekte vorm van, of sterk doorgevoerde, verbeelding.

Op deze avond zullen we met de schrijvers een gesprek aangaan over de volgende thema’s: ervaren ze vrijheid om grenzen op te zoeken en taboes als ‘gekte’ of manifestaties van ‘vreemd’ gedrag naar voren te  laten komen in hun werk, of voelen ze zich ingeperkt  in die vrijheid? Wordt hun gedrag steeds meer langs autobiografische meetlatten gelegd en worden ze persoonlijk afgerekend op hun verbeelding? En ligt vooral het begrip verbeelding zelf niet onder vuur: hoe ervaren de schrijvers zelf de grens tussen persoonlijke fascinatie voor een onderwerp en het autobiografische, en is dat überhaupt belangrijk voor ze?

Felix Strategier zal bij al deze vragen muzikale ondersteuning bieden.

Entree: €10,00/ €8,00 (Stadspas, CJP, 65+), €5,00 (studenten) en gratis met de SLAA-passepartout. Kaartjes reserveren via info@slaa.nl