SLAA

SLAA

Een tweekoppig monster

Een tweekoppig monster

2008-05-26 20:00:00

Wanneer je de boekhandel inloopt en stapels romans ziet liggen, met glanzende omslagen en met op de achterzijde dikwijls het portret van de schrijver, sta je er zelden bij stil dat die verhalen niet uitsluitend worden gemaakt door één man of vrouw. Achter iedere schrijver staat een redacteur. Samen buigen zij zich over een product, dat zo goed mogelijk moet worden. Een roman is echter niet zomaar een product. Het is een gevoelsproduct. Het zit dicht op de huid van de auteur, is ontsproten aan diens verbeelding, en dus heeft het een liefdevolle, maar tegelijkertijd kritische lezer nodig. Een behoorlijk tweeslachtige rol voor de redacteur. Om die reden is de redacteur wel eens een ‘tweekoppig monster’ genoemd. Dat tweekoppige toont zich niet alleen tijdens het creatieve proces, waarin de redacteur de ene keer moet pamperen en de andere keer streng moet zijn, maar ook in de periode daarna, als het boek in de wereld is en critici hun oordeel vellen.
Hoe is de relatie tussen auteur en zijn redacteur te omschrijven? Hebben zij persoonlijk contact, wat bespreken zij met elkaar, en luisteren zij naar elkaar? Neemt een auteur adviezen aan van zijn redacteur, of slaat hij ze liever in de wind? Op deze avond zullen vier koppels vertellen over hun relatie met elkaar en een confronterend gesprek aangaan. Lisa Kuitert opent de avond met een lezing over de betekenis van de redacteur in de uitgeverij. A.F.Th. van der Heijden, Sanneke van Hassel, Marja Pruis en Nelleke Noordervliet spreken over hun relatie met hun redacteur, waarop de redacteuren Sander Blom, Alfred Schaffer, Paul Brandt en Tilly Hermans reageren in het daarop aansluitende gesprek met Lisa Kuitert.