SLAA

SLAA

De vrouwenkwestie: de schrijvers

De vrouwenkwestie: de schrijvers

2007-09-09 21:00:00

Met: Maarten van Rossem (presentatie en commentaar), Yasmine Allas, Gillis Dorleijn(lezing), Jessica Durlacher, Joke Hermsen, Ingrid Hoogervorst, Esther Jansma, Jannah Loontjens, Mariët Meester, Joost Niemöller, Marja Pruis, Fleur Speet, Herman Stevens,Aleid Truijens, Sana Valiulina en Anne Vegter

Na Harry Mulisch is er nu ook een planetoïde naar Hella Haasse vernoemd. Maar in de door lezers samen gestelde toptien van NRC kwam Haasse niet voor. Waarom gaan literatuurprijzen alleen naar mannen, vroeg Mariët Meester zich in een column af (Trouw, 11-11-2006). Herman Stevens sloot daar bij aan met zijn stuk ‘Waarom vrouwen de AKO-prijs nooit krijgen’, waarin hij stelt: ‘Elke vrouw die schrijft, weet hoeveel moeite het kost om serieus te worden genomen. Je moet net zo oud worden als Hella Haasse voor je even serieus genomen wordt als je mannelijke collega’s.’
Auteurs van beiderlei kunne geven in een vlammend pamflet, manifest, column of tweegesprek hun ongezouten mening over de al of niet bestaande ‘vrouwenkwestie’. Gillis Dorleijn geeft zijn visie op de marginalisering van dichteressen, die al van oudsher plaatsvindt. Er worden schrijfsters in het zonnetje gezet door Fleur Speet, die de nominaties voor de Anna Bijns Prijs bekend maakt (prijsuitreiking februari 2008). Maarten van Rossem becommentarieert als advocaat van de duivel al wat hem ter ore komt en besluit de avond met een hoogstpersoonlijke conclusie.
De schrijvers die het woord nemen zijn: Yasmine Allas, Jessica Durlacher, Joke Hermsen, Ingrid Hoogervorst, Esther Jansma, Jannah Loontjens, Mariët Meester, Joost Niemöller, Marja Pruis, Herman Stevens, Aleid Truijens, Sana Valiulina en Anne Vegter.