SLAA

SLAA

De Nieuwe Biografie

De Nieuwe Biografie

2009-11-10 20:00:00

De nieuwe Reve-biografie van Nop Maas is een goede aanleiding om de biografie als genre aan een onderzoek te onderwerpen. Bestaat de objectieve, wetenschappelijke biografie, of is een biografie per definitie subjectief en persoonlijk. Is het noodzakelijk om een biografie tot in detail te annoteren, of kunnen vrijere, niet geannoteerde, biografieën in Nederland ook op de kaart gezet worden? Er zijn diverse manieren waarop de biografie zich kan vernieuwen: in vorm (doorbreken van chronologie), in faction (vermenging van feit en fictie), in expliciteren van aanpak en visie, in de keuze van het onderwerp (onbekenden, vrouwen, anti-helden, ofwel mensen met een crimineel verleden). Welke aanpak is (on)wenselijk? Behoort een psychologische benadering voor de biograaf tot de do’s of de don’ts? In het buitenland is de biografie vaker onderwerp voor debatten dan in Nederland. Hoe komt dat? Welke thema’s komen daar aan de orde?

Mineke Bosch, Solange Leibovici en Monica Soeting hebben alle drie hun biografische sporen verdiend en nemen elk een van deze onderwerpen bij de kop. Daarna volgt een gesprek onder leiding van de niet minder ervaren biograaf Dik van der Meulen, die ook de presentatie in handen heeft. Nop Maas schuift dan ook aan tafel, met als uitgangspunt de vraag hoe zijn Reve-biografie zich verhoudt tot de opgeworpen discussiepunten.