SLAA

SLAA

De nalatenschap van Hans Faverey

De nalatenschap van Hans Faverey

2010-11-17 20:00:00

In 1993, drie jaar na zijn vroege dood, verschenen de Verzamelde gedichten van Hans Faverey. Hierin zijn alle gedichten opgenomen die hij in bundels en tijdschriften bij zijn leven gepubliceerd had. Maar zijn oeuvre is veel groter. Twintig jaar na zijn dood komen nu alle voltooide ongepubliceerde gedichten voor het eerst ter beschikking van de lezer. Nooit eerder werd het oeuvre van een dichter zo ingrijpend uitgebreid ná de dood van een schrijver. Bijna tweehonderd gedichten komen er bij de reeds bekende. Waarom de dichter ze niet publiceerde is onbekend. In elk geval kan het niet aan de kwaliteit liggen, want de nagelaten gedichten zijn even intrigerend en trefzeker als de gedichten die we al kennen. Uitgeverij De Bezige Bij geeft het hele oeuvre van Faverey nu uit in één band, in samenwerking met Lela Zeckovic (de vrouw van de dichter) heeft Marita Mathijsen de editie tot stand gebracht. Deze middag zal het werk van Faverey van diverse kanten belicht worden: Piet Gerbrandy spreekt over Hans Faverey en de klassieken, Willem van Toorn over het lezen van Hans Faverey. Marita Mathijsen vertelt over de totstandkoming van de Verzamelde gedichten. Ook zullen er beelden uit de documentaire Dichter(s) bij Segers van Rein Bloem vertoond worden en gedichten voorgedragen worden door Ineke Holzhaus.