SLAA

SLAA

Weerzien

Weerzien

Op donderdag 8 mei zullen niemand minder dan Remco Campert, Mensje van Keulen en K. Schippers, op uitnodiging van de stadsdichter en Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam voordragen uit eigen werk. De onderwerpen van hun gedichten zullen aansluiten bij het thema van de fototentoonstelling van Bert Nienhuis:  liefde, ouderdom, het verstrijken van de tijd en het vastleggen ervan en over de stad Amsterdam.
Hieronder een prachtig gedicht van Anna Enquist om alvast in de stemming te komen.

Weerzien

Hoe de mensen, hoe deze mensen, hoe
een man en een vrouw na jaren elkaar –
hoe na jaren deze mensen elkaar zullen
zien, harnas van vroeger over het sleets
lichaam, hoe in hun botten moeheid
en deceptie jaar na jaar kerven.
Hoe mensen, door afscheid op afscheid
gestriemd en geslagen, het kijken
verdragen in de laatste smalle kier
die de tijd hen laat, in laat licht
ontluisterd. Dat ligt aan de ogen;
genadig wrikt tovenaar geheugen
aan de deur van de tijd; ontzien
in het zien (weggeblazen heupen,
dood haar). Die daar staan ont-
staan voor elkaar bedrieglijkerwijs
in vijvers van vroeger. Zij bieden
elkaar een diep water, hier.

Zo zien een man en een vrouw na
jaren elkaar of niet of anders. Vuur

Anna Enquist
Een nieuw afscheid
Uitgeverij De Arbeiderspers

Voor meer informatie over het programma van 8 mei: klik hier.