SLAA

SLAA

Sonnet van Saskia de Jong

Sonnet van Saskia de Jong

uw dierenwereld

amper bleken we het paard onder de mensen
te zoeken, een dampende superieur
van je hemd berovend verpletterend van geur
een zekere zon glom buiten zijn grenzen

of het leek zo vanzelf sprekend een dieren-
wereld, binnen een etmaal animaal
verwarden wij drinkbak met graal, abba abba
octaaf? leid, leid ons niet, laat ons vieren

nachtblind is de rede en wij een blanke kaart
er waren plekken waar ze stonden
voor hun zonden, een gewoontegebaar

plekken waar ze niet meer deden dan ze konden
voorzien: nu dit daar, nu dat daar, nu dat daar
ze waren graag plaats- en tijdgebonden

Saskia de Jong