SLAA

SLAA

Current Literary Affairs: Ronelda S. Kamfer & Margriet van der Waal

Current Literary Affairs: Ronelda S. Kamfer & Margriet van der Waal

 

In de achtste aflevering van Current Literary Affairs spreekt Lisanne Snelders met de Zuid-Afrikaanse schrijfster Ronelda S. Kamfer en professor Zuid-Afrikaanse literatuur Margriet van der Waal. Hoe ervaren zij de relatie met de Afrikaanse taal gezien het complexe historische perspectief, en wat is de positie van Afrikaans in Zuid-Afrika’s literaire landschap? Verder praat Lisanne met Ronelda over haar poëziebundel Chinatown en haar recent verschenen roman Kompoun: hoe brengt ze thema’s als feminisme en de complexiteit van patriarchale structuren in haar werk samen?

Foto: Nathan Tantraal

Ronelda S. Kamfer (Kaapstad, 1981) is een van de belangrijkste Zuid-Afrikaanse auteurs van dit moment. Ze schrijft in het Kaaps-Afrikaans, een spreektaal met Engelse woorden en straattaal. Haar eerste dichtbundel Noudat Slapende Honde (Nu de slapende honden, 2008) schetst een scherp beeld van leven in armoede. Santenkraam (2012) bevat verhalen in dichtvorm over een vissersdorp dat plaats moet maken voor een militair terrein. Mammie (2017) is een even liefdevolle als rauwe ode aan haar moeder. Chinatown (2021) komt opnieuw hard aan. Kamfer dicht beheerst, intiem en duister-humoristisch over geweld, de positie van vrouwen, liefde en ouderschap. Ze vertaalt Kirsty Applebaums Princess Minna-kinderboeken naar het Afrikaans: Die eenhoring-gedoente en Die betowerde woud (2023) en verzorgt Die maan is zwart (2022), een bundel met poëzie van Adam Small. Haar eerste roman Kompoun (2021) verscheen in 2024 in de Nederlandse vertaling door Alfred Schaffer, die ook haar poëzie vertaalde.

Margriet van der Waal (geboren in Pretoria, Zuid-Afrika) is verbonden als cultuurwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze tevens ook Director of Studies is van het Erasmus Mundus Master programma Euroculture. Daarnaast bekleedt ze als bijzonder hoogleraar de leerstoel Zuid-Afrikaanse Literatuur, Cultuur en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Voor haar onderzoek analyseert Van der Waal Europese en Zuid-Afrikaanse culturele (koloniale en postkoloniale) imaginaries en hoe deze denkbeelden onderdeel vormen van de publieke sfeer.

Current Literary Affairs is een podcast over de actualiteit door de lens van de literatuur, waarin we in gesprek gaan met schrijvers van over de hele wereld. Hoe beïnvloedt de politieke situatie in hun land hun leven en werk? Waarom moeten we het écht over hebben? Urgente gesprekken over angst en hoop, woede en trots, het persoonlijke en het politieke.

Current Literary Affairs is een productie van SLAA en Read My World. Deze podcast is tot stand gekomen met dank aan het Cultuurfonds en Productiehuis Noord, het mediakanaal van Verdedig Noord.

-ENGLISH-

In the eighth episode of Current Literary Affairs, Lisanne Snelders speaks with South African writer Ronelda S. Kamfer and professor of South African literature Margriet van der Waal. They discuss their relationship with the language Afrikaans given its complex historical perspective and Afrikaans’ position in South Africa’s literary landscape. Lisanne also talks with Ronelda about her poetry collection Chinatown and her recently published novel Compound, exploring themes like feminism and the complexity of patriarchal structures in her work.

Ronelda S. Kamfer (Cape Town, 1981) is one of South Africa’s foremost authors. She writes in Cape Afrikaans, a dialect blending English and street slang. Her debut poetry collection Noudat Slapende Honde (Now That Sleeping Dogs, 2008) paints a vivid picture of life in poverty. Santenkraam (2012) features verse stories about a fishing village displaced by a military base. Mammie (2017) is a raw yet affectionate tribute to her mother. Chinatown (2021) hits hard, with Kamfer skillfully blending intimacy and dark humor to tackle themes of violence, women’s roles, love, and parenthood. She translates Kirsty Applebaum’s Princess Minna children’s books into Afrikaans, including Die eenhoring-gedoente and Die betowerde woud (2023), and curates Die maan is zwart (2022), a poetry anthology by Adam Small. Her debut novel Kompoun (2021) was translated into Dutch by Alfred Schaffer, who also translated her poetry.

Margriet van der Waal (born in Pretoria, South Africa) is a cultural scholar at the University of Groningen, where she is also Director of Studies of the Erasmus Mundus Master program Euroculture. Additionally, she holds the endowed chair in South African Literature, Culture and History at the University of Amsterdam as an endowed professor because of the Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. For her research, Van der Waal analyses European and South African cultural (colonial and postcolonial) imaginaries and how these imaginaries form part of the public sphere.

Current Literary Affairs is a podcast about current events through the lens of literature, in which we engage in conversation with writers from all over the world. How do the political circumstances in their country of residence influence their life and work? What are the topics we really should be talking about? CLA brings urgent conversation about fear and hope, outrage and pride, the personal and the political.

Current Literary Affairs is a podcast by SLAA and Read My World. This podcast was realized thanks to Cultuurfonds and Productiehuis Noord, the media channel of ‘Verdedig Noord’.