SLAA

SLAA

Faryda Hussein

Faryda Hussein

Faryda Hussein, geboren in het Nederland van haar moeder en opgegroeid met het Egypte van haar vader, is academisch te classificeren als politicoloog, beroepsmatig als ambtenaar, religieus als moslim en verder, afhankelijk van het maatschappelijke en politieke discours waarin ze zich begeeft, als te Europees, te Afrikaans, bevoorrecht, een underdog, radicaal, harmonieus. Ze gelooft niet in grenzen, wel in mensen, leest graag, maar springt liever in een kritisch gesprek – al dan niet in de vorm van een monoloog.