SLAA

SLAA

Komm

Komm

2016-05-28 20:30:00

Komm is een montagevoorstelling over waanzin, liefde en overgave. Aanleiding is het verhaal van Emma Hauck, die in 1907 in een psychiatrische inrichting tientallen brieven schreef waarop enkel de woorden ‘Herzensschatzi komm’ duizenden keren stonden opgetekend. Brieven die door de inrichting nooit zijn verstuurd.

In een poëtische, peinzende montagevoorstelling worden liefde, intimiteit en menselijkheid op hoge snelheid tegen de muur die waanzin heet aangesmeten. In de compromisloze overgave waarin alleen nog maar de hartenkreet ‘Herzensschatzi komm’ kan worden gedacht, gevoeld en geschreven ligt misschien wel de kern van schoonheid en kunst. Met Dovstojewski, Pessoa, Barthes en Artaud in de hand wordt gekeken naar wat de lichtvoetige schoonheid van waanzin uit alle macht naar ons schreeuwt, maar waar wij te zinnelijk voor zijn om te horen.

Voor ons is waanzin onlosmakelijk verbonden met onderdrukking, met het systematisch indelen in het normale en het abnormale. Dit geldt zowel voor hoe in de geschiedenis met waanzin is omgegaan, maar nog steeds is de neiging in onze samenleving sterk aanwezig om steeds dat onderscheid tussen normaal en abnormaal, norm en uitzondering, wij en zij, te maken. Daarnaast vinden wij het verhaal van Emma Hauck ook spreken voor waanzin als een esthetiek: complete, compromisloze overgave die we bij veel kunstenaars die we bewonderen terugzien.

Luc de Groen is een jonge, Amsterdamse theatermaker die vertrekkend vanuit een liefde voor poëzie, literatuur, beeldende kunst en theater montagevoorstellingen maakt waarbij het grensvlak tussen het persoonlijke en het maatschappelijke wordt gezocht. Vanuit het geloof juist de snijvlakken tussen het persoonlijke verhaal, filosofische overdenkingen en literaire beelden iets zeggen over de mens in deze tijd zoekt Luc naar manieren om de paradoxen, inherente worstelingen en onmogelijke opdrachten van deze tijd te benaderen.

Zie voor alle speeldata de site van Perdu.