SLAA

SLAA

Stadsgedicht

Stadsgedicht

Stadsdichter Anna Enquist schreef ‘Nieuwjaar’, dat in Het Parool verscheen.

 

Nieuwjaar

 

Nieuwjaar, je moet, je zal zeker –

weigeren is niet aan de orde.

 

Hoor de stad, ze knispert al, schettert

voorzichtig, speelt wat met vuurballen,

 

kleine granaten. Een voorproef. Claxons

en bellen; ze willen naar huis, naar

 

het feest, beladen met heilbot,

champagne en schuimtaart. Laat

 

het nu sneeuwen, schop dicht

de scheur van de tijd. Wit en stil

 

verrijzen de nablijvers. Zij hebben

geen glas, nemen nooit meer

 

het woord, zij hoeven geen jaren

en ontwijken je blik. Je moet. Je zal.